Phải biết trước khi xây nhà, tránh phát sinh

Việc xây nhà đối với đa số người gần như chuyện cả đời, bỏ ra cả 1 số tiền lớn bòn góp bao năm trời thế nên trước khi...